Květen 2018


DÚ na čtvrtek 31. 5.

30. května 2018 v 14:52 Domácí úkoly
 • MA - PS 32 / (8), 7

POZOR NA KLÍŠŤATA

29. května 2018 v 14:00 Informace
Dostala jsem informaci od jedné maminky, že objevila dvě klíšťata.
Proto, prosím, velmi pečlivě zkontrolujte své děti, zda si z dnešního výšlapu lesem také nepřinesly domů něco navíc Usmívající se


DÚ na středu 30. 5.

28. května 2018 v 13:50 Domácí úkoly
 • G - PS 46/4
Zítra konec v 12:35 hod. Po obědě kroužek...Usmívající se


Týden 28. 5. - 1. 6.

27. května 2018 v 17:24 Tento týden
ČESKÝ JAZYK
 • věta jednoduchá, základní skladební dvojice
 • opakování a procvičování
MATEMATIKA
 • písemné násobení
 • opakování a procvičování
PRVOUKA
 • co je nebezpečné
 • člověk v tísni

V úterý - projektový den - Mariánské Lázně - moje krásné město. Půjdeme na procházku, celé dopoledne budeme venku. Návrat ke škole 12:30 - 12:35 hod. Vhodné oblečení a obuv.

Po obědě bude kroužek.DÚ na pondělí 28. 5.

25. května 2018 v 17:54 Domácí úkoly
 • ČJ - PS - 44/1
 • MA - MM s. 27

DÚ na pátek 25. 5.

24. května 2018 v 18:04 Domácí úkoly
 • ČJ - PS 43/15

SPOLEČNÉ FOCENÍ

23. května 2018 v 14:29 Informace
Dnes jsem dostala fotky. Každý má v záznamníčku napsanou celkovou částku.
(Velké společné foto - 20 Kč, jednotlivci a skupinky - 15 Kč.) Kdo už měl zaplaceno, fotky dostal.

Marůdkové: Andre 20 Kč, Tomáš 20 Kč

Předem děkuji všem za včasné uhrazení Usmívající se

DÚ na čtvrtek 24. 5.

23. května 2018 v 14:03 Domácí úkoly
 • MA - PS 31/3 (2, 1)
 • přinést ke kontrole čtenářský deník!
Byl to páteční "pamatovací úkol". Kdo si zapamatoval, přinesl ČD hned v pondělí Mrkající. Někdo to potřeboval zopakovat, proto ho přinesl včera nebo dnes. A ostatní? PřekvapenýDÚ na středu 23. 5.

22. května 2018 v 12:27 Domácí úkoly
 • ČJ - PS 41/8 ( první dvě souvětí jsme udělali ve škole)....
 • ..... + 42/9 (Ti, kteří neotáleli, stihli v hodině. Nejen toto cvičení, ale ve zbytku čase i cv. 8 a odevzdali Usmívající se). Pak si četli přinesené knihy.......

DÚ na úterý 22. 5.

21. května 2018 v 13:17 Domácí úkoly
 • ČJ - PS 40/5

Týden 21. 5. - 25. 5.

20. května 2018 v 14:14 Tento týden
ČESKÝ JAZYK
 • souvětí
 • věta jednoduchá, základní skladební dvojice (jedním členem základní skladební dvojice se ptáme na druhý: např. Kdo píše? Jana. Co dělá Jana? Píše.)
MATEMATIKA
 • písemné násobení
 • procvičování - dělení mimo obor násobilky (např. 114 : 2)
 • geometrie - jednoduché konstrukce pomocí kružítka, opakování
PRVOUKA
 • člověk - strava, vnitřní ústrojí, smyslové orgány

Rozvrh v úterý - ČJ, MA, TV - opět půjdeme na stadion a budeme skákat do dálky a házet míčkem. Sportovní oblečení a obuv.DÚ na pondělí 21. 5.

18. května 2018 v 14:45 Domácí úkoly
 • ČJ - PS s. 37/3 a s. 39/1
 • MA - MM s. 26 - vše

DÚ na pátek 18. 5.

17. května 2018 v 13:12 Domácí úkoly
 • ČJ - oprava v malém sešitu - 128/2 (jen někdo)
 • MA - 144/6c - malý sešit (jen někdo)

KONTROLNÍ PRÁCE

16. května 2018 v 18:07 Informace
Závěrečné kontrolní práce si napíšeme na začátku června.
Budou obsahovat celé učivo 3. ročníku (viz učebnice ČJ, MA a PS z geometrie).

4. 6. - český jazyk - ZMĚNA: 11. 6.
6. 6. - geometrie
8. 6. - matematika

DÚ na čtvrtek 17. 5.

16. května 2018 v 17:51 Domácí úkoly
 • ČJ - PS 37/1
 • MA - G - 43/ (A), B

DÚ na středu 16. 5.

15. května 2018 v 15:40 Domácí úkoly
 • ČJ - kdo si neopravil ve škole, má opravu diktátu
 • ČJ - na list dokončit 123/4 (jen ti, kteří dnes neodevzdali)
Opakujte si, z ČJ a MA nás čekají kontrolní písemné práce....

Týden 14. 5. - 18. 5.

13. května 2018 v 18:10 Tento týden
ČESKÝ JAZYK
 • částice, citoslovce
 • slovní druhy - shrnutí, opakování
 • souvětí - vzorce (např. V1, aby V2.), spojovací výrazy (spojky, zájmena, příslovce)
MATEMATIKA
 • procvičování základního učiva - jednotky času
 • geometrie - jednoduché konstrukce pomocí kružítka - trojúhelník
PRVOUKA
 • svaly, vnitřní ústrojí, smysly

Toto a příští úterý není plavání, protože je bazén zavřený.
Rozvrh v úterý - ČJ, MA, ČT, TV, TV - půjdeme na stadion a budeme běhat 50 m a skákat do dálky. Nezapomeňte si přinést sportovní oblečení a obuv.

Ve čtvrtek je Strážník Pavel. Pokud jste si domů odnesli PS, přineste si ho.

Cena fotografií je stejná jako loni - společná 20 Kč, malá 15 Kč.

Na výlet vybírám 160 Kč (= autobus, vstupné Seeberg a SOOS). Pojedeme 7. 6..