Říjen 2017

DÚ + informace

Včera v 14:04 Domácí úkoly
Do zítřka:
 • MA - pětiminutovka
Do 23. 10.:
 • čítanka str. 36 - dočíst pohádku
Tělesná výchova 17. 10.:
Půjdeme ven - do parku. Nezapomeňte si vzít vhodnou sportovní obuv.

Středa 18. 10.:
Půjdeme na divadelní představení Cirkusácká pohádka.
Učit se budeme první dvě hodiny (ČJ, AJ). Po svačině pojedeme autobusem do divadla. Zpět půjdeme pěšky. Kdo chce, vezme si peníze na oplatku. Návrat ke škole - do 12:30 hod.

Týden 16. 10. - 20. 10.

Neděle v 15:59 Tento týden
ČESKÝ JAZYK
 • párové souhlásky uvnitř slov z-s, ž-š
 • sloh - popis pohádkové postavy
 • shrnutí učiva o psaní párových souhlásek uvnitř slov

MATEMATIKA
 • procvičování násobení a dělení, písemné sčítání a odčítání
 • geometrie - opakování - geometrické útvary, geometrická tělesa, osová souměrnost

PRVOUKA
 • naše vlast - státní symboly, hlavní město
 • sousední státy České republiky - Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko - jejich vlajky a hlavní města
 • povrch krajiny
Více pro marůdky zde


HODNOCENÍ

Sobota v 9:00 Informace
Jak už jsem psala (více info zde), i letos sbíráme motýlky.
Za 5 motýlků stejné barvy je jednička (ČJ, M, PRV) nebo pochvala do ŽK.

Zapomínání DÚ, pomůcek, porušování třídních pravidel, školního řádu, nekázeň apod.:
15 zápisů- napomenutí třídního učitele
25 zápisů- důtka třídního učitele
35 zápisů- důtka ředitele školy...

DÚ na pondělí 16. 10.

Pátek v 18:12 Domácí úkoly
 • ČJ - PS str. 15 / cv. 13

ČTENÍ - Děti z Bullerbynu

Čtvrtek v 15:59 Domácí úkoly
 • do příštího čtvrtka (19. 10.) - přečíst str. 17 - 19 (kapitola Co se ještě stalo na mé narozeniny). NENOSIT ČÍTANKU, ALE OPĚT JEN DĚTI Z BULLERBYNU!

ŘÍJNOVÁ BÁSNIČKA

Středa v 19:29 Domácí úkoly
báseň Zdeňka Kriebela LISTOPAD se nauč do 23. 10.
Najdeš ji v čítance na str. 31.
Kdo chce, může se ji opět naučit i dříveMrkající...


UPOZORNĚNÍ na nedostatky

10. října 2017 v 17:16 Informace
Asi není pro rodiče novinka, že v letošním školním roce nemáme věci na TV ve třídě, ale každý je má uložené v tašce v šatní skříňce. Převlékáme se v šatně v tělocvičně.
A co jsem zjistila během posledního týdne? Nebudu jmenovat, ale...
 • někteří stále ještě nemají věci v tašce - do tělocvičny si vše nosí v náručí, cestou jim věci padají... a po TV je hodí do skříňky ve stylu padni kam padni! Stačila by igelitka...
 • někteří stále nemají švihadlo...
 • někteří už nemají věci na TV...
 • někteří si skříňku vůbec nezamykají...
 • někdo už stihl ztratit klíček od skříňky...
A to není vše. Zaznamenala jsem i stížnosti od obou p. učitelek na AJ co se kázně týče - a to mají každá jen půlku dětí. S někým to prostě po dobrém nejde. Při hodině ani o přestávce. Během přestávky se zapomíná na mazání tabule, rozdávání sešitů, přípravu pomůcek na lavici a úklid věcí do tašky, místo mluvení se křičí, padají i nadávky a sprostá slova. Pak přijde hodina, zapomíná se na omlouvání, že něco nemáme. Každou hodinu několik dětí nemá učebnici, sešit, pracovní sešit, úkol.. Proč sledovat učivo v knize, když je zajímavější šťouchat do souseda, otáčet se dozadu nebo si jen listovat. Mrzí mě to.

Naštěstí je ve třídě pár dětí, se kterými se moc fajn pracuje a není nutné je opakovaně upozorňovat na to, jak se mají chovat a co mají dělat. A navíc mají všechny věci v pořádku.

P.S. - Motýlky sbíráme i letos. Už jsem je rozdala za plnění služby, za výbornou práci a aktivitu v hodině i za dobrovolné domácí úkoly.

Týden 9. 10. - 13. 10.

8. října 2017 v 18:17 Tento týden
ČESKÝ JAZYK
 • párové souhlásky uvnitř slov d-t, ď-ť, h-ch, v-f
 • opakování - předložky neslabičné, jednoslabičné, dvouslabičné, trojslabičné...

MATEMATIKA
 • opakujeme a procvičujeme násobení a dělení, písemné sčítání a odčítání
 • geometrie - opakujeme - úsečka - měření, rýsování a porovnávání úseček

PRVOUKA
 • město
 • dopravní ruch ve městě
 • naše vlast - náš kraj, krajské město
Více pro marůdky zde


DÚ na pondělí 9. 10.

7. října 2017 v 9:17 Domácí úkoly
 • ČJ - PS str. 12 / cv. 14, 15, 16 - jen doplnit
 • MA - PS str. 9 / cv. 1
 • až do středy pokračujeme v prezentaci přečtené knihy - více v záznamníčku

DĚTI Z BULLERBYNU - čteme nejen ve škole, ale i doma

4. října 2017 v 14:33 Informace
Každý čtvrtek budeme společně číst knihu DĚTI Z BULLERBYNU. Proto si tento den NENOSTE DO ŠKOLY ČÍTANKU.
Kdo má, přinese si knihu Děti z Bullerbynu svoji, ostatním zapůjčím školní.
Po seznámení s knihou a hlavními postavami jsme si ve čtvrtek společně přečetli první kapitolu.
DOMÁCÍ ÚKOL:
Do čtvrtka 12. 10. si doma přečtete kapitolu S bratry je jenom trápení.

3. října 2017 v 16:33 Domácí úkoly
 • MA - nepamatujeme si řady násobkůPlačící. Děti jakž takž zvládnou řady násobků 2, 3, 4 a 5. Stále však neumí řady 6, 7, 8 a 9. Naučit!!
 • PRV - PS str 12 "domečkový úkol" - DO ČTVRTKA 5. 10.
 • prázdninová četba - více v záznamníčku

PŘEHLED UČIVA 3. tř. nejen pro marůdky - ŘÍJEN

2. října 2017 v 15:01 Přehled učiva

UČIVO V 7. TÝDNU (16. 10. - 20. 10.)

(aktualizováno v pondělí 16. 10.)

ČESKÝ JAZYK
 • učebnice - str. 27
 • PS - str. 16 (vše)
 • PĚTIMINUTOVKY - str. 6/1. sloupeček
 • Čtení - čítanka str. 32 - 36
 • Děti z Bullerbynu (čtvrtek) - str.

MATEMATIKA
 • učebnice - str. 27
 • PS - str. 11/1-3
 • MA-MINUTOVKY - str. 1/dokončili jsme cv. 2
 • PĚTIMINUTOVKY - č. 48, 49
 • Geometrie - str. 8/2-C

PRVOUKA
 • PS - str. 17 - dokončili jsme, 18/1
 • uč. str. ---
AJAXŮV ZÁPISNÍK - str. ---

UČIVO V 6. TÝDNU (9. 10. - 13. 10.)

ČESKÝ JAZYK
 • učebnice - str. 23 - 26
 • PS - str. 13 - 15, str. 16/cv. 14 + 15
 • PĚTIMINUTOVKY - str. 4, 5
 • Čtení - čítanka str. 30-31, 32-33
 • Děti z Bullerbynu - str. 13 - 19

MATEMATIKA
 • učebnice - str. 23 - 26
 • PS - str. 9 - 10
 • MA-MINUTOVKY - str. 1/1, 2 - dva řádky
 • PĚTIMINUTOVKY - č. 44 - 47
 • Geometrie - str. 7, 8 / cv. 1, 2 A, B

PRVOUKA
 • PS - str. 14 - 16 vše. Ve čtvrtek jsme si doplnili kašpárkový úkol na str. 17, ale v osmisměrce jsme slova ještě nevyškrtávali. Ze str. 16 jsme si vystřihli a do sešitu nalepili státní vlajku ČR.
 • uč. str. ---
AJAXŮV ZÁPISNÍK
 • str. 4 - 7

UČIVO V 5. TÝDNU (2. 10. - 6. 10.)

ČESKÝ JAZYK
 • učebnice - str. 19 - 22
 • PS - str. 9 - 12
 • PĚTIMINUTOVKY - str. --
 • Čtení - čítanka str. 20 - 23
 • Děti z Bullerbynu - do str. 13

MATEMATIKA
 • učebnice - str. 18 - 22
 • PS - str. 6 - 8, na str. 9/ cv.1
 • MA-MINUTOVKY - str. ---
 • PĚTIMINUTOVKY - č. 41 - 43
 • Geometrie - str. 5 - 6 vše

PRVOUKA
 • PS - str. 12, 13 vše
 • uč. str. 8 - 9

Týden 2. 10. - 6. 10.

1. října 2017 v 16:00 Tento týden
ČESKÝ JAZYK
 • opakování - slova spisovná X nespisovná, slova významem nadřazená X podřazená, slova citově zabarvená, u-ú-ů, párové souhlásky na konci slov p-b, t-d, ť-ď, ch-h, f-v, s-z, š-ž
 • sloh - sestavování osnovy
 • nové učivo - párové souhlásky uvnitř slov b - p. (př. sousedka - pomůžeme si např. slovem sousedé, mapka - mapa)

MATEMATIKA
 • stále opakujeme - násobení a dělení
 • i v geometrii opakujeme - přímka, úsečka, délka úsečky, - měření na mm, cm, dm. Převody - př.: 1 dm = 10 cm = 100 mm, 52 mm = 5 cm 2 mm atd.

PRVOUKA
 • Obec X město
 • Plán obce