Září 2017

DÚ na pondělí 2. 10.

29. září 2017 v 20:02 Domácí úkoly
 • ČJ - PS str. 8 / cv. 25 a, b, c, d
 • MA - pětiminutovka č. 40
 • peníze na SRPŠ - 250 Kč (Ema, Pepa - 125 Kč)

DÚ na pátek 29. 9.

28. září 2017 v 14:40 Domácí úkoly
 • AJAXŮV ZÁPISNÍK - obalit a vyplnit str. 3
 • rodiče prosím o vyplnění listu, který je vložený do žákovské knížky
 • básnička Koulelo se, koulelo

ZTRÁTY A NÁLEZY

27. září 2017 v 21:16 Informace
Už dva týdny nikdo nepostrádá voskovky, tužku na rýsování ani gumu.....Překvapený
Tyto věci leží na poličce a stále marně čekají na své majitele.


DÚ na středu 27. 9.

26. září 2017 v 14:33 Domácí úkoly
 • ČJ - PS str. 6 / cv. 15 dokončit poslední sloveso = sloupeček a cv. 16 dokončit
 • M / G - PS str. 4 / 2A
 • ČTENÍ - v čítance dočíst str. 19 - zítra mi to budete vyprávět....
 • Moc chválím ty, kteří se přes víkend naučili básničku a včera nám ji krásně zarecitovaliUsmívající se

SPORTOVNÍ KROUŽEK

26. září 2017 v 7:50 Informace
 • kde - ve velké tělocvičně
 • kdy - v pondělí vždy 6. vyučovací hodinu (12:45 - 13:30)
 • vedoucí - Mgr. František Kurka
 • je zdarma
 • 1. hodina se koná v pondělí 2. října
Zájemci si u mě mohou vyzvednout přihlášku.

Týden 25. 9. - 29. 9.

24. září 2017 v 20:11 Tento týden
ČESKÝ JAZYK
 • stále jen opakujeme, žádné nové učivo - slovesa, podstatná jména, vlastní jména, párové souhlásky na konci slov, citově zabarvená slova - hanlivá a lichotná, věta a souvětí - tvoříme věty podle vzorců - např. V1 a V2. V1, že V2.

MATEMATIKA
 • také stále opakujeme - sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy typu o x větší/menší, násobení a dělení...
 • i v geometrii opakujeme - úsečka - měření, rýsování a porovnávání úseček

PRVOUKA
 • Škola - opakování
 • Obec X město


KOULELO SE, KOULELO

24. září 2017 v 19:47 Informace
V pátek 15. září jsme se místo do školy vydali do bečovské botanické zahrady. Nejprve jsme si poseděli v indiánském týpí a dozvěděli se mnoho zajímavostí o jablíčkách, jabloních a ochutnali jsme jablečné křížaly. Poté jsme vystoupali do sadu, který příští rok oslaví 100 let od svého založení. Natrhali jsme si tu jablka, ze kterých jsme si společnými silami vyrobili výborný mošt. Všichni jsme si moc pochutnaliUsmívající se
Více fotografií najdete zde

DÚ na pondělí 25. 9.

22. září 2017 v 14:55 Domácí úkoly
 • ČJ - PS str. 5 / cv. 11
 • MA - PS str. 3 / cv. 10, 11
 • ŽK - rodiče prosím o podpis/y - děti Vám ukáží, kde...Usmívající se

PŘESPOLNÍ BĚH - 1. stupeň

21. září 2017 v 18:14 | L. Hrdonková |  Informace

Ve středu 20. září se konalo okrskové kolo v přespolním běhu. Běhalo se na křižovatce cest k Medvědímu prameni za Agricolou. Zúčastnily se 4 školy - ZŠ JIH, ZŠ Úšovice, ZŠ Drmoul a ZŠ Velká Hleďsebe.
Dívky a hoši z 1. - 3. tříd běželi 1 kolo - caa 500 m. Dívky a hoši ze 4. - 5. tříd běželi 2 kola - caa 1 km. Družstvo žáků naší školy obhájilo 2. místo.

Školu reprezentovali:
I. kategorie dívky - 2. místo
Žaneta Šandová (3.C), Andrea Čejková (2.C), Barbora Drozdová (2.D), Emílie Matiščáková (3.B - náhradnice)


I. kategorie hoši - 2. místo
Lukáš Beck (2.C) - 1. místo, František Pavlovic (2.C), Šimon Trstenský (3.A), Tomáš Šindelář (3.B - náhradník)DÚ na pátek 22. 9.

21. září 2017 v 17:14 Domácí úkoly
 • MA - PS str. 3 / cv. 4, 5, 6

20. září 2017 v 16:18 Domácí úkoly
 • MA - naučit se řadu násobků 4. Někteří ji zapomněli...
 • ČJ - naučit se zpaměti báseň Koulelo se, koulelo (čít. str. 15) - do 29. 9.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

19. září 2017 v 20:35 Informace
Srdečně Vás zvu na úvodní třídní schůzku,
která se koná v pondělí 26. září od 18:00 hodin.
Budu vybírat příspěvek na SRPŠ - 250,- Kč (dvojčata 250 + 125). Stejně tak i v případě, že na naši školu chodí z rodiny více dětí - vždy mladší platí 250, starší 125.

Těším se na Vás Smějící se

P.S. Prosím podpis v zadní části žákovské knížky. Děkuji.

DÚ na úterý 19. 9.

18. září 2017 v 19:34 Domácí úkoly
 • ČJ - pětiminutovky (2.r.) - str. 32 / poslední sloupeček
 • ČJ - oprava diktátu


Týden 18. 9. - 22. 9.

17. září 2017 v 19:50 Tento týden
ČESKÝ JAZYK
 • opakování - věta jednoduchá X souvětí, spojovací výrazy v souvětí - čárka, spojky. Slovesa
 • sloh - rozdělení textu na části, osnova, vyprávění
 • pozdrav, oslovení, omluva, požádání, poděkování, vykání/tykání, odmítnutí

MATEMATIKA
 • opakování - sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy typu o x větší/menší
 • opakování - řady násobků, násobení a dělení
 • geometrie - opakování - čára (přímá, křivá, lomená), bod, přímka

PRVOUKA
 • Jsme chodci - bezpečné přecházení, dopravní značky, semafory, dopravní situace
 • Škola - opakování

PŘIPOMÍNÁM
 • doma denně čtěte a procvičujte násobilku

POMŮCKY DO 3. TŘÍDY - VYÚČTOVÁNÍ

17. září 2017 v 11:02 Informace
V květnu jsem na pořízení PS (bez AJ) a sešitů do 3. třídy vybírala 420,- Kč.
K této sumě jsem přidala přeplatek za třídní výlet - 38,- Kč.
Celkem 458,- Kč.

Zakoupila jsem:
 • Pravopisné pětiminutovky
 • PS - ČJ - 2 díly
 • PS - MA - 2 díly
 • PS - GEOMETRIE
 • Matematické minutovky
 • PS - PRV
 • Sešity č. 523 - 20 ks
 • Barevné papíry
Zbylo mi 53,- Kč, které jsem použila na uhrazení části výukového programu v Bečově.
Rodiče prosím o podpis v záznamníčku (v pondělí 18. 9.).


AJ - PRACOVNÍ SEŠITY

14. září 2017 v 19:17 Informace
Pracovní sešity na anglický jazyk neobjednávám, já jen musím vybrat penízky a do úterý je odevzdat (dozvěděla jsem se to nyní). Podle vybraných peněz pak bude objednán odpovídající počet pracovních sešitů.
Chápu, že termín je pro někoho dost šibeniční...

Cena PS (Chit Chat) je 224,- Kč

Prosím neposílejte peníze zítra, ale v pondělí 18. 9. nebo v úterý 19. 9.
Předem děkuji.
------------------------------------------
P.S. V pátek 15. 9. jsem hned ráno dětem předala lístek s informacemi. Pokud vám ho nedali, ptejte se nebo hledejte někde v batůžku....

DÚ na pondělí 19. 9.

14. září 2017 v 18:53 Domácí úkoly
 • ČJ - PS 2/4 část A, B
 • MA - PS 2/11
 • PRV - kdo chce, může si v malém sešitě dokreslit kolo
 • Přinést peníze na PS z anglického jazyka (lístek s info předán v pátek)

DÚ - 13. 9.

13. září 2017 v 20:42 Domácí úkoly
ČJ - v PS si dokončit str. 1 / cv. 3 (někdo i cv. 2)