Září 2017

DÚ na pondělí 25. 9.

Včera v 14:55 Domácí úkoly
 • ČJ - PS str. 5 / cv. 11
 • MA - PS str. 3 / cv. 10, 11
 • ŽK - rodiče prosím o podpis/y - děti Vám ukáží, kde...Usmívající se

PŘESPOLNÍ BĚH - 1. stupeň

Čtvrtek v 18:14 | L. Hrdonková |  Informace

Ve středu 20. září se konalo okrskové kolo v přespolním běhu. Běhalo se na křižovatce cest k Medvědímu prameni za Agricolou. Zúčastnily se 4 školy - ZŠ JIH, ZŠ Úšovice, ZŠ Drmoul a ZŠ Velká Hleďsebe.
Dívky a hoši z 1. - 3. tříd běželi 1 kolo - caa 500 m. Dívky a hoši ze 4. - 5. tříd běželi 2 kola - caa 1 km. Družstvo žáků naší školy obhájilo 2. místo.

Školu reprezentovali:
I. kategorie dívky - 2. místo
Žaneta Šandová (3.C), Andrea Čejková (2.C), Barbora Drozdová (2.D), Emílie Matiščáková (3.B - náhradnice)


I. kategorie hoši - 2. místo
Lukáš Beck (2.C) - 1. místo, František Pavlovic (2.C), Šimon Trstenský (3.A), Tomáš Šindelář (3.B - náhradník)DÚ na pátek 22. 9.

Čtvrtek v 17:14 Domácí úkoly
 • MA - PS str. 3 / cv. 4, 5, 6

Středa v 16:18 Domácí úkoly
 • MA - naučit se řadu násobků 4. Někteří ji zapomněli...
 • ČJ - naučit se zpaměti báseň Koulelo se, koulelo (čít. str. 15) - do 29. 9.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Úterý v 20:35 Informace
Srdečně Vás zvu na úvodní třídní schůzku,
která se koná v pondělí 26. září od 18:00 hodin.
Budu vybírat příspěvek na SRPŠ - 250,- Kč (dvojčata 250 + 125).

Těším se na Vás Smějící se

P.S. Prosím podpis v zadní části žákovské knížky. Děkuji.

DÚ na úterý 19. 9.

Pondělí v 19:34 Domácí úkoly
 • ČJ - pětiminutovky (2.r.) - str. 32 / poslední sloupeček
 • ČJ - oprava diktátu


Týden 18. 9. - 22. 9.

Neděle v 19:50 Tento týden
ČESKÝ JAZYK
 • opakování - věta jednoduchá X souvětí, spojovací výrazy v souvětí - čárka, spojky. Slovesa
 • sloh - rozdělení textu na části, osnova, vyprávění
 • pozdrav, oslovení, omluva, požádání, poděkování, vykání/tykání, odmítnutí

MATEMATIKA
 • opakování - sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy typu o x větší/menší
 • opakování - řady násobků, násobení a dělení
 • geometrie - opakování - čára (přímá, křivá, lomená), bod, přímka

PRVOUKA
 • Jsme chodci - bezpečné přecházení, dopravní značky, semafory, dopravní situace
 • Škola - opakování

PŘIPOMÍNÁM
 • doma denně čtěte a procvičujte násobilku

POMŮCKY DO 3. TŘÍDY - VYÚČTOVÁNÍ

Neděle v 11:02 Informace
V květnu jsem na pořízení PS (bez AJ) a sešitů do 3. třídy vybírala 420,- Kč.
K této sumě jsem přidala přeplatek za třídní výlet - 38,- Kč.
Celkem 458,- Kč.

Zakoupila jsem:
 • Pravopisné pětiminutovky
 • PS - ČJ - 2 díly
 • PS - MA - 2 díly
 • PS - GEOMETRIE
 • Matematické minutovky
 • PS - PRV
 • Sešity č. 523 - 20 ks
 • Barevné papíry
Zbylo mi 53,- Kč, které jsem použila na uhrazení části výukového programu v Bečově.
Rodiče prosím o podpis v záznamníčku (v pondělí 18. 9.).


AJ - PRACOVNÍ SEŠITY

14. září 2017 v 19:17 Informace
Pracovní sešity na anglický jazyk neobjednávám, já jen musím vybrat penízky a do úterý je odevzdat (dozvěděla jsem se to nyní). Podle vybraných peněz pak bude objednán odpovídající počet pracovních sešitů.
Chápu, že termín je pro někoho dost šibeniční...

Cena PS (Chit Chat) je 224,- Kč

Prosím neposílejte peníze zítra, ale v pondělí 18. 9. nebo v úterý 19. 9.
Předem děkuji.
------------------------------------------
P.S. V pátek 15. 9. jsem hned ráno dětem předala lístek s informacemi. Pokud vám ho nedali, ptejte se nebo hledejte někde v batůžku....

DÚ na pondělí 19. 9.

14. září 2017 v 18:53 Domácí úkoly
 • ČJ - PS 2/4 část A, B
 • MA - PS 2/11
 • PRV - kdo chce, může si v malém sešitě dokreslit kolo
 • Přinést peníze na PS z anglického jazyka (lístek s info předán v pátek)

DÚ - 13. 9.

13. září 2017 v 20:42 Domácí úkoly
ČJ - v PS si dokončit str. 1 / cv. 3 (někdo i cv. 2)

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2017

13. září 2017 v 17:47 Informace
Registrace do Logické olympiády byla zahájena 1. srpna 2017

a bude ukončena 30. září 2017 v 23:59 Usmívající se

Zaregistrujete se pouze pod svým emailem, kam vám bude zasláno heslo a další informace. To však udělá rodič, protože musí souhlasit se zpracováním osobních údajů svého dítěte - připomínám, že JEN pro účely této soutěže (jméno, škola a třída).

Základní kolo pro naši kategorii A (t.j. žáci 1. stupně = 2. - 5. ročník)
proběhne ve dnech 1. - 7. října 2017.
V kterýkoli tento den zasednete s vaším dítkem k počítači a na stránkách logické olympiády spustíte krátký test, který je online. Na jeho vyplnění máte 30 minut.

Ti, kteří se soutěže zúčastnili v loňském roce se musí zaregistrovat ZNOVU. Registrace z minulých let jsou neplatné, pro každý ročník je potřebná nová registrace.

Pro více informací a registraci klikněte zde: www.logickaolympiada.cz

Soutěžní úkoly nejsou založeny na vzdělání, ale pouze na logické úvaze. Počítá se i s tím, že mladší děti nemusí zvládnout všechny úlohy. Tak neváhejte a využijte i v letošním roce možnost vyzkoušet si svou logikuMrkající!

KROUŽEK ŠIKULKA

12. září 2017 v 16:20 Informace
 • opakujeme, doučujeme a procvičujeme učivo ČJ a MA, řešíme hádanky, rébusy, logické úlohy...Usmívající se
 • koná se vždy v úterý od 13 do 14 hod.
 • po 5. hodině společně odcházíme do jídelny, naobědváme se a vracíme se zpět do naší třídy
 • začali jsme již dnes
 • pokud má ještě někdo zájem, vyzvedne si přihlašovací lístek u p. učitelky D. Hylmarové

ANGLICKÝ JAZYK

11. září 2017 v 9:42 Informace
Na AJ budou děti potřebovat 2 sešity č. 523 (ty jsou již zakoupené). Pracovní sešity se teprve budou objednávat (cenu sdělí p. učitelky na AJ) a dostanou i učebnice, tu jim dají paní učitelky na AJ.

Děti jsou na AJ rozděleny do skupin:

1. skupina - p. uč. Pavlína Hylmarová
Marsel Aidarkeev
Sophia Ellis
Ella Haladová
Vojtěch Hrdlička
Jan Kačmáček
Simona Kocourková
Lukáš Matějka
Kateřina Pavlíková
Lukáš Rajtr
Aneta Strnadová
Klára Šilhánová
Tomáš Šindelář
Alice Vlčková

2. skupina - p. uč. Lydie Pospíšilová
Eliška Baumruková
Zuzana Ďurčová
Marek Gottfried
Dominik Hlaďo
Andre Marku
Emílie Matiščáková
Lenka Pham
Ladislav Procházka
Lukáš Procházka
Natálie Roháčová
Josef Sokolík
Kateřina Vacková

TÝDENNÍ PŘEHLED UČIVA 3. tř. - ZÁŘÍ

11. září 2017 v 8:45 Přehled učiva

UČIVO VE 3. TÝDNU (18. 9. - 22. 9.)

(aktualizováno v pátek 22. 9.)

ČESKÝ JAZYK
 • učebnice - str. 11, 12, 13, 14
 • PS - str. 3, 4, 5/ cv. 11, 12, 13
 • PĚTIMINUTOVKY (2. r.) dokončeno. 3. r. - str. 1, 2
 • Čtení
 • čítanka str. 12 - 15, 16 - 17

MATEMATIKA
 • učebnice - str. 8, 9, 10, 11, 12
 • PS - str. 2, 3 vše
 • PĚTIMINUTOVKY - sloupeček č. 35, 36 (x, :)
 • Geometrický PS
 • str. 1, 2, 3 vše

PRVOUKA
 • PS - str. 8, 9, 10
 • uč. str. ---

UČIVO VE 2. TÝDNU (11. 9. - 15. 9.)

ČESKÝ JAZYK
 • učebnice - str. 7, 8, 9, 10
 • PS - str. 1 (vše), 2 (vše), 3/cv. 5
 • PĚTIMINUTOVKY (2. r.) - str. 30, 31, 32 - první 2 sloupečky máme hotové
 • čtení
 • čítanka str. 5 - 15

MATEMATIKA
 • učebnice - str. 4, 5, 6, 7
 • PS - str. 1 vše, str. 2/11
 • PĚTIMINUTOVKY - sloupeček č. 33, 34 (x : 2, 3, 4 a 5)

PRVOUKA
 • PS - str. 6, 7
 • uč. str. ---

UČIVO V 1. TÝDNU (4. 9. - 8. 9.)

ČESKÝ JAZYK
 • učebnice - str. 5, 6
 • PS - str. 1 / cv. 1
 • PĚTIMINUTOVKY 2. r. - str. 30/ 1. a 2. sloupeček

MATEMATIKA
 • učebnice - str. 3
 • PS - str. ---
 • PĚTIMINUTOVKY - ---

PRVOUKA
 • PS - str. 5

Týden 11. 9. - 15. 9.

10. září 2017 v 20:54 Tento týden
ČESKÝ JAZYK
 • opakování - velké á písmeno na začátku věty, druhy vět a znaménka na konci věty, věta - slovo - slabika - hláska / písmeno, slova neslabičná, jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná..., rozdělování slov na konci řádku, slabiky bě-pě-vě-mě, dě-tě-ně, di/dí-ti/tí-ni/ní, dy/dý-ty/tý-ny/ný, slabikotvorné souhlásky r, l, jak rozdělujeme hlásky, ů - ú

MATEMATIKA
 • opakování - součet X rozdíl, sčítání a odčítání do 100, číselné řady, slovní úlohy, čísla < > =, čísla o x větší/menší, jednotky - desítky, číselná osa 0 - 100
 • opakování - řady násobků, násobení a dělení
 • geometrie - bod, přímka

PRVOUKA
 • Chování vhodné X nevhodné. Pravidla slušného chování. Školní řád - pravidla chování ve škole
 • Cesta do školy - dopravní značky, semafory, dopravní situace, kolo

PŘIPOMÍNÁM
Stejně jako v loňském roce doma denně čtěte a procvičujte násobilku.


- pondělí / úterý - focení (ADVENT)

- pátek - návštěva botanické zahrady v Bečově - výukový program Koulelo se koulelo - info v Záznamníčku

PODZIMNÍ NABÍDKA KNIH

10. září 2017 v 10:06 Informace
Ve čtvrtek děti dostaly 2 nové knižní katalogy -
ALBATROS a FRAGMENT - PODZIM 2017.


Pokud budete mít zájem, pošlete prosím vyplněný a podepsaný objednávkový list
nejpozději do úterý 19. září. Děti jej předají paní učitelce Pirošíkové ve 4.C
(Platí se až po obdržení knih.)


FOCENÍ - série ADVENTNÍ ČAS

7. září 2017 v 20:04 Informace
 • focení bude probíhat 11. 9. a 12. 9.
 • cena 250,- Kč
 • platba je až po převzetí fotografií
 • v záznamníčku mi prosím označte, zda máte zájem