Leden 2017

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

31. ledna 2017 v 16:33 Informace
Tak, a půlka druhé třídy je úspěšně za námiMrkající! Někteří ani dospat nemohli, jak moc se na dnešní den těšili. Ale museli si počkat až na poslední hodinu. Rozdávalo se pololetní vysvědčení, tedy spíše výpis.

Moc děkuji za dárečky a krásné květiny.

V naší třídě je plno šikovných dětí. A mít na vysvědčení samé jedničky si přeje každý.
Kdo byl po celé pololetí pilný, pracovitý a snaživý, tak se dočkal a radoval z krásného vysvědčení.
Skoro všichni dosáhli velice pěkných výsledků. Vždyť 20 dětí získalo VYZNAMENÁNÍ.
A ten, kdo dostal nějakou dvojku, trojku nebo čtyřku, věřím, že se ve druhém pololetí bude moc a moc snažit, aby bylo vysvědčení na konci školního roku lepší.


A tady už máme naše usměváčky SE SAMÝMI JEDNIČKAMI! Je jich 11, ale chybí tu nemocná Ellinka a Anetka.


16 dětí dostalo navíc POCHVALU TŘÍDNÍ UČITELKY za výbornou školní práci, za snahu a píli, za pečlivé plnění domácích úkolů nebo za vzorné chování. Škoda, že i tato fotografie není kompletní, protože nám tady chybí Natálka, Anetka, Ellinka a Honzík.


VŠEM dětem blahopřeji!!
A rodičům díky za píli a práci s Vašimi dětmi a za spolupráci se školou.

S dětmi se ale sejdeme ještě zítra a pozítří. A v pátek 3. února máme volno, protože jsou POLOLETNÍ PRÁZDNINY!!!
A aby toho nebylo málo, hned příští týden následují JARNÍ PRÁZDNINY!!!
HuráááSmějící se!

PROJEKT STRÁŽNÍK PAVEL

31. ledna 2017 v 15:47 Informace
Projekt Strážník Pavel pokračoval ve čtvrtek 26. ledna.
Strážníci městské policie si s dětmi povídali a na interaktivní tabuli jim ukazovali, jak správně přecházet a chovat se na silnici a na chodníku.
Na závěr si děti zahrály hru na orientaci a rychlost v rozhodování se v různých situacích a řešily testík.

UČILI JSME PŘEDŠKOLÁKY

30. ledna 2017 v 18:27 Informace


V pátek 13. ledna nás opět navštívili předškoláčci z Třešňovky spolu s paní učitelkou Danielou Wastlovou. A druháčkové jim pomáhali v plnění úkolů. Velmi ochotně jim vysvětlovali, ukazovali a radili....Mrkající

Více fotek zde

POSLEDNÍ SPOLEČNÁ NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

30. ledna 2017 v 17:55 Informace

V úterý 10. ledna jsme byli v knihovně. Tentokrát jsme pracovali ve skupinách. Jako pomůcku měli všichni úryvky z několika knížek, po jejímž přečtení měli doplnit jméno spisovatele, ilustrátora, přiřadit správný obrázek a hlavně doplnit název knihy. A aby to nebylo tak těžké, paní knihovnice nám předem ty správné knížky připravila k nahlédnutí.

Byla to naše poslední společná návštěva knihovny. Nyní už si půjde do knihovny každý podle sebe Usmívající se .

Více fotek zde

POZDRAV OD SOPHINKY

10. ledna 2017 v 21:10 Informace
Sophinka si také užívala sněhu. Ne na kopci u školy, jako my, ale až v Canazei - v italských Dolomitech. Moc krásné fotky.
DěkujiUsmívající se


TĚLOCVIK NA SNĚHU

6. ledna 2017 v 15:54 Informace
Tak jsme se konečně dočkali sněhu!!
A proto jsme si na první tělocvik v novém roce přinesli sáňky, boby nebo lopaty a vyrazili jsme na kopec u školySmějící se
Více fotek zde


POLOLETNÍ KONTROLNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE

5. ledna 2017 v 16:25 Informace
MATEMATIKA - středa 11. 1.
- probrané učivo - porovnávání a rozklad čísel na desítky a jednotky, sčítání a odčítání, slovní úlohy (vše do 100), geometrie - bod, přímka, úsečka, délka úsečky

PRVOUKA - čtvrtek 12. 1.
- probrané učivo - stromy listnaté / jehličnaté, malvice - peckovice - bobule, která zelenina se pěstuje pro plod, kořen, cibuli, květ a list, ptáci stálí / stěhovaví, rodinní příslušníci, zima, zimní slunovrat, zvířata v zimě, zimní sporty + osobní dotazník (datum a místo narození, adresa)

ČESKÝ JAZYK - pátek 13. 1.
- probrané učivo - věta (druhy vět), slovo (počet slov ve větě, řazení slov do věty, slova neslabičná), slabika (dělení slov na konci řádku, počet slabik ve slově), hláska, písmeno, samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky, doplňování ou/au, ú/ů + diktát


VÁNOCE JSOU ZA NÁMI....

4. ledna 2017 v 18:55 Informace

Skočit po prázdninách rovnou do učení bývá pro někoho velmi těžké. Stále v nás přetrvávají vzpomínky na krásný vánoční čas plný pohody, pohádek a cukroví. A tak jsme si na tu pohodu ještě jednou zavzpomínali a někteří přinesli ukázat i dárečkyMrkající.

.

.

.

.

.

.

.

VÁNOČNÍ BESÍDKA

4. ledna 2017 v 18:08 Informace
Poslední den před Vánocemi jsme se už neučili, ale povídali jsme si o Vánocích a o vánočních zvycích. Uvařili jsme si čaj, pochutnávali si na cukroví, zpívali koledy.
Pod naším stromečkem byla velká spousta dárečků.
A protože bylo několik dětí nemocných, takto čekal náš stromeček až do 3. lednaSmějící se,


až se vrátí naši marůdci a převezmou si své dárečky Usmívající se.

VÁNOČNÍ JARMARK

4. ledna 2017 v 17:30 Informace

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří přišli na jarmark a koupili si naše výrobky. Chválím i děti, které se moc snažily nejen při jejich výrobě, ale také výrobky s velkým nadšením prodávaly. Kdo přišel později, měl smůlu, protože už bylo vše vyprodáno.
Tvořili jsme nejen ve škole, ale někteří pokračovali i doma. A za to bych chtěla poděkovat jmenovitě Ellince, oběma Kačenkám a Klárce.
A protože se letos přidali i rodiče, nemohu vynechat poděkování pro paní Rajtrovou, Vackovou, pro pana Ďurču a Haladu.
A tak jsme se všichni stali DOBRÝMI ANDĚLY a na pomoc těm, kteří to potřebují, jsme letos poslali 1 613 Kč.

Děkujeme Mrkající

Více fotografií zde.


PRÁCE VE SKUPINÁCH V HODINĚ ČJ

4. ledna 2017 v 16:17 Informace
Děti velmi rády pracují ve skupinách. Tak dostaly tentokrát za úkol složit z jednotlivých vět známou pohádku. Pro někoho to byl úkol těžký, ale přesto si s ním některé skupiny hravě poradilyUsmívající se

GEOMETRICKÉ MODELOVÁNÍ

4. ledna 2017 v 16:07 Informace
Předvánoční hodina matematiky byla tentokrát trošku jiná. Vyzkoušeli jsme si pomocí špejlí a modelíny vytvořit třeba krychli nebo kvádr.
Pro více fotografií klikněte zde.