Říjen 2016

KONZULTAČNÍ HODINY

30. října 2016 v 18:02 Informace
V pondělí 14. 11. zvu všechny rodiče, kteří se mnou potřebují zkonzultovat prospěch nebo chování. Konzultační hodiny proběhnou od 16 do 18 hodin.


DÚ pro rodiče - 1. 11.
  • prosím podpis u konzultačních hodin na poslední stránce v žákovské knížce
  • k nahlédnutí posílám Moje počítání - prosím podpis

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

24. října 2016 v 18:34 Informace

Jako správní čtenáři jsme se v úterý 18. 10. vydali na návštěvu městské knihovny. Někteří tam od června ještě nebyli, tak ani nevěděli, co je čeká.
Paní knihovnice nás velmi mile přivítala a ukázala nám celé oddělení pro děti a mládež. Vysvětlila, jak jsou knihy uloženy, řazeny a také jak se to dělá, když si je chceme vypůjčit nebo je přijdeme vrátit. Pak už se všichni rozprchli po celém oddělení a prohlíželi, vybírali a četli... A vyluštit podzimní křížovku od paní knihovnice byla pro někoho úplná hračka Mrkající.
Hodinka v knihovně nám rychle utekla. Cestou zpět si někteří čtenáři navíc odnášeli vypůjčené knížky. Už se moc těšíme, až se sem vydáme zase za měsíc, vypůjčit si knížky nové Usmívající se.

Více fotografií zde


VE ŠKOLE BYL NAHLÁŠEN VÝSKYT VŠÍ (pedikulózy)

20. října 2016 v 8:00 Informace
Prosím, prohlédněte proto vlasy svým dětem a v případě jejich výskytu proveďte důkladně všechna potřebná opatření proti jejich dalšímu šíření. Poté děti nechte doma po dobu nutnou k jejich odvšivení. Jinak je to nekonečný boj... Děvčatům proto zatím nedoporučuji nosit rozpuštěné vlasy.
Děkuji.ZÍTRA JDEME

17. října 2016 v 16:01 Informace
na hodinu čtení do KNIHOVNY Usmívající se

DNES JSME SI OPĚT NAPSALI DIKTÁT

14. října 2016 v 18:13 Informace
Po jeho napsání si všichni otevřeli učebnici a dostali za úkol zkontrolovat si, zda neudělali nějakou chybu a případně si ji v sešitu opravit. Proto bylo hodně jedniček Mrkající . Chybičky byly včas odhaleny. I další diktáty, které budeme letos psát, budou mít děti možnost si před odevzdáním zkontrolovat podle učebnice nebo podle tabule Smějící se.

ABECEDA S PÍSNIČKOU

14. října 2016 v 0:02 Informace
1. Bylo by to pro ostudu,
neznat dobře abecedu.
Bylo by to pro ostudu,
písmenek se bát.

2. Písmenek se bát nemůžem,
stejně nám to nepomůže.
Písmenek se bát nemůžem,
naučí nás psát.

3. Á, bé, cé, čé, dé, ďé, é, ef,
gé, há, chá, í, jé, ká, el, em,
en, eň, ó, pé, kvé, er, eř, es,
eš, té, ťé, ú, vé.
Dvojité vé, iks, ypsilon, zet, žet.O VODNÍKOVI Z ČERTOVKY

13. října 2016 v 20:33 Informace


Dnes jsme byli v divadle na pohádce O vodníkovi z Čertovky. Poháka byla inspirovaná legendami Malé Strany. Spousta písniček a příběh tří vodníků.
Podle staré pražské legendy žije v potoce Čertovka vodník Vrbina, který vypráví příběh o velké lásce sirotka Aničky a mladého vodníka Vlnky, o zlé tetě, vodníku Baltazaru a kouzelném puškvorcovém elixíru.

PRVNÍ HODINA PROJEKTU STRÁŽNÍK PAVEL

13. října 2016 v 19:14 Informace

Strážníci místní městské policie Marcel Halada a Tomáš Mazanec si děti nejprve vyzkoušeli, zda znají telefonní čísla na tísňové linky 112, 150, 155, 156 a 158. Pak je podrobněji seznámili s tím, jak vypadá uniforma strážníků a jaká označení a náležitosti musí mít. Děti dostaly za úkol napsat do Notesu, co vše patří do výstroje strážníků. Po společné kontrole se děti z dalšího vyprávění dozvěděly, že práce strážníků městské policie není zdaleka tak jednoduchá, jak si myslely. Je to nejen dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu, který vykonávají společně s Policií ČR. Ale zejména hlídková činnost, při které se starají, aby nedocházelo k porušování veřejného pořádku ve městě, porušování zákonů a dalších předpisů. Je to také ochrana a bezpečnost osob a majetku a to nejen ve dne, ale i v noci. Policie navíc musí řešit trestnou činnost. Slovo dostaly i děti. Jejich vyprávění, kdy viděly strážníky při práci nebralo konce. Na příští hodinu dostaly domácí úkol. Do příště musí všichni znát zpaměti své datum narození a adresu. Na závěr předali strážníci dětem malý dáreček. První hodina se všem moc líbila a už se těší na další Usmívající seVYLISOVANÉ LISTY

10. října 2016 v 15:24 Informace
lisujte dál, přinesete si je až příští týden.


Dnes nás navštívil vedoucí Městské policie Ing. Václav Jelínek a seznámil děti s novým projektem "Strážník Pavel" . Je určený pro druháky a bude trvat tři roky. Děti dostaly Notes strážníka Pavla, kde si hned vyplnily osobní údaje.
Pracovní sešit má 40 stran. Děti se nejen jeho prostřednictvím seznámí s prací městské policie a policie ČR. Další kapitoly jsou např. Bezpečně na silnici, Chodec, Cyklista, Křižovatky, Občanské soužití, Zdraví, Šikana, drogy, Počítačové a hazardní hry apod.
Doma si sešit obalí a zítra přinesou zpět do školy. Ve středu 12. 11. bude místo VV 1. hodina tohoto projektu Usmívající se.


Ve čtvrtek jedeme do divadla na představení O vodníkovi z Čertovky. Sejdeme se v 7:50 hod. v šatně. Více v úkolníčku. Prosím podpis.V PÁTEK 7. 10.

4. října 2016 v 16:52 Informace
jsou volby, proto budeme končit o hodinu dříve - v 10:45 hod.
- více v úkolníčku, prosím podpis

A co dalšího nás čeká v říjnu kromě opakování?
  • úvod do projektu "Strážník Pavel" - s městskou policií
  • 1. hodina projektu "Strážník Pavel"
  • půjdeme do divadla na pohádku
  • navštívíme městskou knihovnu
Smějící se