DÚ na čtvrtek 18. 1.

Včera v 15:33 |  Domácí úkoly
 • PRV - PS s. 35 - zapisujte si........Usmívající se
 

Týden 15. 1. - 19. 1.

Neděle v 15:01 |  Tento týden
ČESKÝ JAZYK
 • vyjmenovaná slova po M
MATEMATIKA
 • jednotky hmotnosti - g, kg, t
 • jednotky objemu - l, hl
 • geometrie - osová souměrnost, prostorová geometrie, mnohoúhelníky
PRVOUKA
 • lidské výtvory
 • voda

Více pro marůdky a nepřítomné žáky zde

 


DÚ na pondělí 15. 1.

Pátek v 18:15 |  Domácí úkoly
 • ČJ - sešit - vybarvit šneka
 • MA - PS str. 32 dokončit (cv. 10, 11, 12)
více pro nepřítomné zde - Přehled učiva

DÚ na pátek 12. 1.

Čtvrtek v 18:01 |  Domácí úkoly
 • MA - DDÚ z geometrie. Kdo ho chce udělat, najde ho v pracovním sešitu.....Mrkající

DÚ na středu 10. 1.

9. ledna 2018 v 13:32 |  Domácí úkoly
 • ČJ - v PS str. 46/cv. 23 - dokončit posledních 5 slov v tabulce - určit pád, životnost, číslo a rod
 • MA - má jen někdo: oprava chybně vypočítaných příkladů v sešitu
Děti si dnes odnesly katalog KMČ Albatros - Zima 2018.
Podepsaný a vyplněný objednávkový list - p. učitelce Pirošíkové (do týdne).

KROUŽEK - DOUČOVÁNÍ

9. ledna 2018 v 13:25 |  Informace
Kroužek doučování Šikulka byl dnes v 1. pololetí naposledy.
Pokračovat budeme opět ve 2. pololetí - od 6. února.

DÚ na úterý 9. 1.

8. ledna 2018 v 10:57 |  Domácí úkoly
 • ČJ - PS 45/21 - vypiš 10 slov.......dle zadání
 • MA - někdo musí napsat opravu násobků 6, 7, 8 nebo 9 (+ MĚL BY SE JE TAKÉ KONEČNĚ NAUČIT)

Chválím ty, kteří OPĚT udělali i dobrovolný domácí úkol, tentokrát z ČJ Usmívající seUsmívající seUsmívající se

Týden 8. 1. - 12. 1.

7. ledna 2018 v 15:04 |  Tento týden
ČESKÝ JAZYK
 • podstatná jména - opakování a procvičování
 • podstatná jména obecná a vlastní
 • vyjmenovaná slova po M
MATEMATIKA
 • jednotky délky - mm, cm, dm, m, km
 • geometrie - přímky svislé, vodorovné, kolmice, pravý úhel, obdélník - vrcholy a strany
PRVOUKA
 • svět kolem nás - podmínky života - přírodniny živé a neživé
 • lidské výtvory

Více pro marůdky a nepřítomné žáky zde


Další články


Kam dál